HYDROŻEL

Oferowany przez nasz hydrożel Jest to polimer o dużej chłonności wody, 1g wchłania do 450 ml wody. Stosowany jest do nawadniania wszystkich rodzajów roślin. Hydrożel działa do 5 lat od zastosowania, w tym okresie kilka tysięcy cykli wchłaniania i oddawania wody. Hydrożel wchłania wodę pochodzącą z opadów lub podlewania. W okresie zmniejszonej wilgotności oddaje do 95% przyjętej wody, dzięki czemu rośliny mają dodatkowy „magazyn wody”.

Hydrożel poprawia pojemność wodną, czyli zdolność gleby do utrzymywania określonej ilości wody - największą pojemność wodną mają gleby zwięzłe (gliniaste), najmniejszą zaś gleby piaszczyste, przepuszczalne. Dostępność wody miękkiej (np. deszczowej) dla roślin przy zastosowaniu 1,5g żelu na litr ziemi zwiększa się realnie dodatkowo o ok. 300 ml, tj. system korzeniowy rośliny dysponuje taką „bazą wody” (woda „nie ucieka” –magazynuje się). Roślina „wypija” tę wodę w miarę swojego zapotrzebowania. Nie podlewając rośliny (nie dostarczając jej wody), roślina w całości korzysta z zasobów wody zmagazynowanej w hydrożelu.

Charakteryzuje się chłonnością do 1:450 (1g „magazynuje” do 450 ml wody demineralizowanej). Taki poziom chłonności uzyskuje się i mierzy w warunkach laboratoryjnych, stosując do określenia chłonności tylko wodę demineralizowaną jesteśmy w stanie porównać żele między sobą.

DAWKOWANIE        

 •  substraty i ziemie doniczkowe: 500 - 1500 g/m3,
 •  doglebowo: 100 - 375 g/m2 (wymieszać z glebą na głębokość do 25 cm)
 • w rzędy roślin: 20 - 60 g na 10 metrów bieżących rzędu, przy           rozstawie co 5 cm
 •  sadzenie w dołki: 1 - 6 g na 1 roślinę w zależności od wielkości rośliny i jej systemu korzeniowego.
 •  sadzenie dużych drzew: 1-2 kg na 200l H2O (do namaczania)
 •  produkcja darni trawnikowej: 20 - 75 g/m2 ( wymieszać z              glebą na głębokośc do 10 cm

                                    ZASTOSOWANIE
Ogrodnictwo

 • Produkcja podłoży dla roślin wymagających stabilnej wilgotności gleby
 • Produkcji rozsady tj. młodych roślin uzyskanych po wysianiu nasion w inspektach i szklarniach w multipaletach i skrzynkach
 • Wspomaganie ukorzeniania roślin w pierwszej fazie wzrostu
 • Uprawa warzyw, sadzonek drzew i krzewów owocowych oraz kwiatów,
 • Produkcja darni trawnikowej.

 Leśnictwo

 • Wspomaganie i stabilizacja uprawy sadzonek w szkołkach leśnych,
 • Przygotowanie podłoża przed zasiewem,
 • Dystrybucja ( w postaci mieszanki ) nawozów, szczepionek, środkow ochrony  (np. mikoryzowych, grzybobójczych ),
 • Stymulacja wzrostu roślin na terenach zagrożonych suszą
 • Zabezpieczenie w trakcie przesadzania roślin i transportu  sadzonek.

Rolnictwo

 • Wspomaganie uprawy wszystkich zbóż i roślin okopowych
 • Uprawa towarowa warzyw i owoców, w szczególności produkcja przemysłowa
 • Uprawa i konserwacja łąk, pastwisk i innych terenów służących hodowli zwierząt

Gospodarka komunalna 

 • Umacnianie obwałowania rzek, zbiorników wodnych, nasypów, skarp,wyrobisk, hałd, i terenów inwetycji budowlanych,
 • Zazielenianie terenów zniszczonych przez przemysł (rekultywacja)
 • Sztuczne zaśnieżanie stoków narciarskich 
 • Wspomaganie skuteczności środkow gaśniczych
 • Pochłanianie i scalanie i neutralizowanie ciekłych substancji   szkodliwych
 • Odwadnianie produktów ropopochodnych i rozpuszczalników

DZIAŁANIE POTWIERDZONE NAUKOWO

STOSOWANY do produkcji podłoży ZAPEWNIA LEPSZY WZROST ROŚLIN

„(…) Dodatek hydrożelu do podłoża uniwersalnego powoduje obniżenie gęstości, czym przyczynia się do wzrostu jego spulchnienia. Tak przygotowane podłoże wyraźnie dłużej wysycha i utrzymuje wilgotność. Przesuszenie powoduje mniejsze zmiany struktury po zastosowaniu hydrożeli w porównaniu z kontrolą. Zastosowanie żelu powoduje 21-25% zwiększenie ilości dostępnej dla roślin wody, a w przypadku wyższej dawki żelu przyrost sięgał 75-88% (…)”
(
źródło: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 291-298)

STOSOWANY Do produkcji ROZSADY Wspomaga ukorzenianie roślin

„(…) Hydrożele korzystnie wpływają na ukorzenianie sadzonek. Niezależnie od podłoży dodatek hydrożelu istotnie wpływa na przyrost masy części nadziemnej. Rośliny charakteryzują się zwiększeniem masy i długości korzeni (wzrost do 130%), a także wysokości części nadziemnej sadzonek o 30-80%. Masa sadzonek zwiększa się w przypadku zastosowania hydrożelu od 6 do 73% w porównaniu do kontroli (…)” (źródło: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 467-479).