SZCZEGÓLNIE POLECAMY

YARAMILA COMPLEX

YaraMila COMPLEX jest nawozem do przygotowania gleby przed siewem lub sadzeniem roślin oraz do stosowania pogłównego, posypowego w uprawie: warzyw gruntowych w polu i pod osłonami, drzew i krzewów owocowych oraz na terenach zielonych i w produkcji szkółkarskiej. Jest również wykorzystywany do przygotowania podłoża i substratów do uprawy warzyw i roślin ozdobnych.

Zawartość składników pokarmowych:
azot całkowity – 12% N (w tym: 5% N-NO3 i 7% N-NH4); fosfor – 11% P2O5; potas – 18% K2O; magnez – 2,7% MgO; siarka – 20% SO3; bor – 0,015% B; żelazo – 0,20% Fe; mangan – 0,02% Mn; cynk 0,02% Zn 

  Co wyróżnia YaraMila™ Complex:
– odpowiednio zbilansowany skład – dostarcza składniki w odpowiednich proporcjach;
– odpowiednio dobrane formy składników pokarmowych – azot w dwóch formach, równomiernie uwalniany podczas wegetacji, fosfor z dodatkiem formy polifosforanowej, aktywnej i nieulegającej silnemu wiązaniu przez glebę, potas w formie siarczanowej, poprawiającej jakość plonu u wszystkich grup roślin, szczególnie ważny dla grupy upraw wrażliwych na chlorki;
– wysoka zawartość siarki, magnezu i mikroelementów, polepszająca wykorzystanie głównych składników pokarmowych – azotu, fosforu i potasu;
– bardzo dobra rozpuszczalność – dzięki obecności formy azotanowej, która inicjuje pobieranie wody oraz właściwościom fizycznym granul typu „prill”, nawóz rozpuszcza się szybko, uwalniając składniki pokarmowe;
– doskonałe parametry fizyczne – odpowiednia granulacja, twardość, ciężar nasypowy, niska zawartość pyłu powoduje iż nawóz łatwo i precyzyjnie się rozsiewa, dostarczając jednakową ilość składnika pokarmowego na całą powierzchnię uprawy. 

 •  Jednorazowa dawka w uprawie roślin sadowniczych: 150-300 kg/ha, w zależności od rodzaju uprawy, systemu nawożenia i zasobności gleby;
 • Jednorazowa dawka w uprawie warzyw w polu: 500-800 kg/ha, w zależności od gatunku, zasobności gleby i systemu nawożenia oraz przebiegu pogody;
 • Przygotowanie substratów torfowych i innycH podłoży ogrodniczych: 0,5-2 kg na 1 m3 podłoża;
 • Przygotowanie gleby w szklarni/tunelu: przeciętnie 5-15 kg nawozu na 100 m2, rozsypać równomiernie i wymieszać z 20 cm warstwą podłoża;
 • Nawożenie pogłówne pod osłonami: stosować wysiew ręczny w jednorazowych dawkach nie większych niż 2-4 kg na 100 m2 w zależności od zasobności gleby i wymagań roślin;
 • Jednorazowa dawka w nawożeniu terenów zielonych (trawniki, boiska itp.): 200-400 kg/ha (2-4 kg na 100 m2) w zależności od zasobności, typu gleby i intensywności uprawy.

HAIFA MULTICOTE

Do nawożenia posypowego roślin pod osłonami i w gruncie. Główne przeznaczenie to nawożene szkółek drzew i krzewów, kwiatów, roślin rabatowych, doniczkowych.

 • Doskonała jakość granulatu.
 • Skrajnie wydajny nawóz.
 • Straty spowodowane wymywaniem ograniczone do minimum.
 • Otoczka polimerowa po zużyciu nawozu rozkładają się - są biodegradowalne.
 • Nawóz może być wymieszany z podłożem, rozsypany na powierzchni, dozowany aplikatorem.
 • Posypowo 4-8 kg/100m2
 • Składniki pokarmowe są uruchamiane z powłoczki polimerowej równomiernie przez cały okres działania (4 m-ce).Szybkość uruchamiania zależy od temperatury podłoża.

MULTIGREEN CLASSIC

MULTIGREEN CLASSIC Multigreen® Classic, jest nawozem o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych, oparty na technologii Multicote®. Specjalnie opracowana otoczka polimerowa (Multinet technology), umożliwia uwalnianie składników pokarmowych stopniowo oraz w sposób ciągły w czasie kontrolowanym przez temperaturę podłoża, dostarczając składników pokarmowych trawom w murawie nawet przez kilka miesięcy.

CECHY I KORZYŚCI

 • Rodzaj zastosowanego potasu. W powszechnym użyciu są formy siarczanowe, chlorkowe i azotanowe potasu. Jednak forma azotanowa (saletrzana) jest najbardziej korzystną dla traw w murawie. Saletra potasowa jest w pełni konsumowana przez darń. Jest w pełni rozpuszczalna w wodzie, łatwo pobierana przez rośliny ze względu na wyjątkowy synergizm między azotanem i potasem. Roślina natychmiast wzmocniona potasem. Potas syntezuje cukry w roślinie, a cukry to energia wegetacyjna. Potas pogłębia zielony odcień trawy. 
 • Otoczkowany azot. Zwykły azot dostępny jest dla rośliny natychmiast po zastosowaniu, bez względu na czas i potrzeby. Azot w Multigreen® Classic jest otoczkowany i działa stopniowo, w sposób ciągły, a proces ten kontrolowany jest przez temperaturę podłoża. Azot nie jest tracony ale w pełni konsumowany przez murawę. Nie ma skoków we wzroście i wybarwieniu darni, nie ma efektu koloru „marmurkowego”.
 • Redukcja strat składników poprzez ich wypłukanie z podłoża. Środowisko jest bezpieczniejsze. Nawóz wykorzystany bardziej ekonomicznie. 
 • Darń pozostaje wyrównana zachowując pierwotny skład gatunkowy traw, które były wysiane w mieszance w trakcie zakładania lub renowacji użytku 
Dawkowanie nawozu
Dawkowanie nawozu zależy od wielu czynników – przebiegu pogody, składu mieszanki traw, przeznaczenia użytku itp. Program nawożenia musi uwzględniać potrzeby traw w danej fazie sezonu wegetacyjnego, stąd proponowane są różne formulacje nawozów na różne okresy. Udział otoczkowanej (kontrolowanej) frakcji azotu w nawozie zależny od momentu jego aplikacji. Zaleca się stosować Multigreen Classic w dawce - 20-30 g/m2 trawnika (200-300 kg/ha). Dawkowanie poszczególnych formulacji jest podobne. Wielkość dawki zależna jest od składu trawy i intensywności użytkowania murawy.

EFFECT -  PROFESJONALNE NAWOZY DO UPRAW SZKLARNIOWYCH I POLOWYCH

EFFECT są to nawozy o szerokim zastosowaniu w programach nawożenia roślin. Istotne zróżnicowanie składu makro i mikroelementów oraz odczynu wodnych roztworów czyni nawozy EFFECT wyjątkowo przydatnymi w zaspokajaniu potrzeb pokarmowych i nawozowych roślin oraz sterowaniu ich rozwojem w uprawach tradycyjnych i hydroponicznych. Zaletą nawozów EFFECT jest możliwość mieszania zarówno wzajemnego jak i z nawozami dwuskładnikowymi (oprócz wapniowych w roztworach stężonych) w celu uzyskania zróżnicowanego udziału trzech form azotu o różnym okresie działania, stosunku N:P:K i zawartości mikroelementów, pH roztworu i oddziaływania na kwasowość podłoża.

Formulacje EFFECT o właściwościach „zakwaszających” twardą wodę eliminują w pewnym zakresie używanie kwasów i zapobiegają niedrożności instalacji nawodnieniowych. Składniki mieszanek EFFECT rozpuszczają się całkowicie dając roztwory klarowne o stężeniu do 20%. Fertygację nawozami EFFECT stosuje się stężeniem 0,05 - 0,2%, natomiast nawożenie dolistne 0,2 – 0,5% , a w uprawach polowych maksymalnie do 1%. W określonych warunkach agrotechnicznych nawozy EFFECT nadają się również do nawożenia posypowego oraz do sporządzania swoistych substratów organicznych. Przydatność i zastosowanie nawozów EFFECT omówiono w charakterystykach ich grup i formulacji oraz zaprezentowano w kompleksowych programach zaleceń nawozowych wybranych gatunków roślin.

EFFECT standard
  Wieloskładnikowe nawozy do sporządzania roztworów i w określonych warunkach do przygotowywania substratów oraz posypowego nawożenia upraw.

 • EFFECT 7-11-35
 • EFFECT 10-20-20
 • EFFECT 12-12-24
EFFECT special
  Grupa mieszanek o specyficznych właściwościach, składzie i działaniu, a wśród nich:
 • zawierające różne formy azotu i stosunek NPK
 • formulacja z wysoką koncentracją ważnych mikroelementów
 • ułatwiają nawożenie przy użyciu twardej wody
 • obniżają pH pożywki - zmniejszają lub eliminują użycie kwasu
 • fosfor w aktywnej formie polifosforanu - poprawiają przyswajanie i wykorzystanie makro i mikroelementów
 • utrzymują czystość i sprawne działanie instalacji nawadniających - zapobiegają tworzeniu osadów
  EFFECT 16-16-18 "pH minus"
 
EFFECT 13-11-27 "pH minus"
  EFFECT 10-40-10 "pH minus"
  EFFECT   5-20-30 "mikro plus"
  EFFECT 11-12-34 "polifosforan"

  EFFECT MIX 12-18-20